Přejít k obsahu


The Product Lifecycle Management (PLM) - the way how to prevail against competitors in the long run

Citace:
MATÁSKOVÁ, H., BASL, J. The Product Lifecycle Management (PLM) - the way how to prevail against competitors in the long run. In MITIP 2006. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2006. s. 499-504. ISBN: 963-86586-5-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Product Lifecycle Management (PLM) - the way how to prevail against competitors in the long run
Rok vydání: 2006
Místo konání: Budapest
Název zdroje: Hungarian Academy of Sciences
Autoři: Hana Matásková , Josef Basl
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje poznání v oblasti Product Lifecycle Management (PLM. Popisuje principy a cíle PLM. Hlavní část příspěvku se zaměřuje na úkoly, které mohou být v podniku řešeny prostřednictvím PLM a důsledky, které tím vznikají. Dále jsou specifikovány předpoklady, které musejí být splněny k dosažení efektů PLM.
Abstrakt EN: The paper summarizes the knowledge about the Product Lifecycle Management (PLM). It presents the philosophy of the PLM and describes the PLM objectives. The tasks that can be solved y the PLM methodology in a company, and their consequences are the main part of the article. The paper will specify the premises that have to be fulfilled in order to achieve the PLM benefits. these benefits will be also specified. Statements will be demonstrated by some studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička