Přejít k obsahu


Mobile agents approach for High Level Architecture based on WILD project federates execution support

Citace:
HOŘEJŠÍ, P. Mobile agents approach for High Level Architecture based on WILD project federates execution support. In Advanced simulation of systems. Ostrava: MARQ, 2006. s. 185-192. ISBN: 80-86840-26-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mobile agents approach for High Level Architecture based on WILD project federates execution support
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: MARQ
Autoři: Petr Hořejší
Abstrakt CZ: Tato práce vznikla ve spolupráci s italskou Univerzitou v Janově a Západočeskou univerzitou v Plzni. Janovská univerzita je hlavním partnerem velkého projektu WILD. Podstatou tohoto projektu bylo vytvořit větší simulační celek založený na konceptu mobilních agentů a High Level Architecture pro distribuovanou simulaci. Bohužel však během validace tohoto projektu vznikl požadavek spouštět tyto modely vzdáleně. Při spouštění simulátorů pro HLA je nutná fyzická přítomnost člověka na u vzdáleného počítače. Bohužel žádný takový software neexistoval. V této práci si ukážeme jak byl takový software vytvořen. Opět jsme využili konceptu mobilních agentů.
Abstrakt EN: This work grew on a cooperation of University of West Bohemia, Czech Republic and University in Genoa, Italy. Genoa University made a project WILD (Web Integrated Logistic Designer), which was the web agent based logistic simulation. The simulation was performed on the High Level Architecture framework. Project participants tested the models on more network nodes all around Italy. There was an unsolved problem with the execution process. There is a need to start the distributed simulation remotely. If you would like to start any High Level Architecture based simulator on a remote computer, there is a need of physical presence of a person on the other side. So we needed to design a web based environment, which will be capable to start the simulators remotely. Like in the WILD project itself, the mobile agents were used.
Klíčová slova

Zpět

Patička