Přejít k obsahu


Porovnání neparametrických bayesovských odhadů při cenzorování

Citace:
FRIESL, M. Porovnání neparametrických bayesovských odhadů při cenzorování. In Robust 2006. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006. s. 83-90. ISBN: 80-7015-073-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparing nonparametric bayes estimators in the presence of censorship
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Michal Friesl
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá odhadem funkce přežití v Koziolově-Greenově modelu náhodného cenzorování. Porovnán je neparametrický bayesovský odhad využívající předpoklady modelu s obecným odhadem pro cenzorovaná data. Jako apriorní rozdělení kumulativní rizikové funkce se předpokládá gama proces.
Abstrakt EN: The paper deals with estimation of the survival function in the Koziol-Green model of random censorship, a nonparametric Bayes estimator implied by the model and a general estimator from randomly censored data are compared. Gamma process is assumed as a prior distribution of the cumulative hazard rate.
Klíčová slova

Zpět

Patička