Přejít k obsahu


Aplikace optimalizačního algoritmu při frézování tvarových ploch

Citace:
SKOPEČEK, T., HOFMANN, P., ŘEHOŘ, J. Aplikace optimalizačního algoritmu při frézování tvarových ploch . In Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7043-484-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of optimization algorithm at miling form surface
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Skopeček , Petr Hofmann , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: V prezentovaném softwarovém řešení je do matematického algoritmu zpracován a počítačově integrován poměrně netradiční přístup k optimalizaci řezných podmínek, především z ekonomického hlediska. Je možné konstatovat, že ten program představuje na určitý inovační stupeň v optimalizaci řezných podmínek, ale na druhé straně i uživatelsky nepříliš složitý nástroj pro denní aplikaci jak v praxi, tak i ve školství. Možné ekonomické úspory (prakticky ověřeny) vzniklé jeho nasazením jsou silně ovlivněny množstvím produkce, ale řádově se mohou pohybovat i v desítkách procent z vlastních nákladů na obrábění. Praktická aplikace účinku programu tvoří pak závěr příspěvku.
Abstrakt EN: In the same time when the high productive machine tools and cutting tools for high speed cutting (HSC) are used, the meaning of machining process optimization is rapidly increasing. It refers namely to a tool life and cutting conditions, optimization of which is closely related to the complex optimization, which includes a cutting tool geometry, tool material and so on. The optimization relations are complicated and can be solved satisfactorily only by a computer aid using suitable algorithms respecting HSC technology specifications.
Klíčová slova

Zpět

Patička