Přejít k obsahu


Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation

Citace:
KANIS, J., ZAHRADIL, J., JURČÍČEK, F., MÜLLER, L. Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2006. s. 613-620. ISBN: 3-540-39090-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation
Rok vydání: 2006
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Jakub Kanis , Jiří Zahradil , Filip Jurčíček , Luděk Müller
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje postup vytváření dialogového korpusu člověk-člověk pro automatický překlad mluvené řeči. Zvolili jsme sémanticky anotovaný korpus telefonních hovorů z nádražního informačního centra. Telefonní hovory se týkají cestovních plánů volajících. Použité dialogové tagy zahrnují abstraktní sémantický význam. Část tohoto korpusu jsme obohatili přidáním překladu do znakové řeči. Také jsme navrhli metody pro automatický překlad z češtiny do znakové řeči, které využívají sémantickou anotaci obsaženou v korpusu.
Abstrakt EN: This paper describes progress in a development of the human-human dialogue corpus for machine translation of spoken language. We have chosen a semantically annotated corpus of phone calls to a train timetable information center. The phone calls consist of inquiries regarding their train traveler plans. Corpus dialogue act tags incorporate abstract semantic meaning. We have enriched a part of the corpus with Sign Speech translation and we have proposed methods how to do automatic machine translation from Czech to Sign Speech using semantic annotation contained in the corpus.
Klíčová slova

Zpět

Patička