Přejít k obsahu


Vliv HSC frézování na stabilitu řezného procesu z hlediska silového zatížení a chvění nástroje

Citace:
SKOPEČEK, L., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J., SKOPEČEK, T. Vliv HSC frézování na stabilitu řezného procesu z hlediska silového zatížení a chvění nástroje. In Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7043-484-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stability of cutting process in regards of cutting forces and vibration of cutting tool at HSC milling
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Lukáš Skopeček , Zdeněk Janda , Jan Řehoř , Tomáš Skopeček
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice chvění a silového zatížení nástrojů při obrábění tvrdých kalených ocelí. Jak chvění tak řezné síly mají výrazný vliv na stabilitu řezných nástrojů zvláště pak při přerušovaném obrábění při frézování. Vhodným východiskem při řešení této problematiky se jeví aplikace HSC obrábění s podporou minimálního přimazávání řezného procesu (MQL). Hlavní náplní příspěvku je charakteristika chvění nástrojů a silového zatížení v režimu HSC frézování.
Abstrakt EN: The presentation deals with the problem of vibration and force demand of a tool during the cutting process of hard/hardened steel. Both vibration and cutting forces effect on the stability of cutting tools. An optimal solution of this problem is the use of HSC (High Speed Cutting) combined with minimal lubrication of the cutting process (MQL). The main content of presentation is characteristic of vibration and force load of a tool in HSC milling mode.
Klíčová slova

Zpět

Patička