Přejít k obsahu


Řízení logistiky v podnikatelských seskupeních

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Řízení logistiky v podnikatelských seskupeních. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: Technická univerzita , 2006. s. 84-89. ISBN: 80-7372-059-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logistics control in entrepreneurial groups
Rok vydání: 2006
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Logistika nabyla v průběhu posledních let značného významu a mnoho společností ji již chápe jako jednu ze zásadních činností ovlivňujících jejich produkční schopnost. Význam logistiky je výraznější ještě tam, kde jsou společnosti propojeny systémem dodávek Just in Time, nebo jsou střediska společnosti různorodě regionálně rozmístěna. Přes tyto veškerá omezení ovšem lze říci, že principy řízení logistiky v rámci jednoho podniku jsou dnes již schopny řešit téměř veškeré problémy podnikové logistiky. Problémy ovšem nastanou při seskupení řady podnikatelských subjektů za účelem společně tedy efektivněji realizovat některé činnosti. Pokud mezi ně bude patřit i logistika, nastanou otázky nejen způsobů distribuce společně pořizovaných materiálů a zboží, ale i úrovně zásob tohoto sortimentu a možnosti realizace společných skladovacích prostor s udržovanou centrální zásobou pro sdružené subjekty.
Abstrakt EN: Logistic control in a group of companies During the last years logistics has gained a substantial importance and many companies consider logistics as one of the basic activities which has a great impact on their production ability. The importance of logistics is stronger in case where companies are connected with Just in Time System or the company ´s centres are variously placed in the region. In spite of these all restrictions we can say that principles of logistic control in one company are able to solve almost all problems of company logistics. But the problems arise in the group of many companies and other institutions with the purpose of effective realization of some activities. When we talk about logistics we have to deal not only with questions such as distribution means of common materials but store level of this range and realization possibilities of common warehouses with the sustentative central store for joining companies as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička