Přejít k obsahu


Haptic device for mechatronic lab

Citace:
ČERMÁK, R., SPAL, P., MATOUŠEK, J., BARTOŇ, L. Haptic device for mechatronic lab. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-3. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Haptic device for mechatronic lab
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Roman Čermák , Petr Spal , Jaroslav Matoušek , Lukáš Bartoň
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím haptického zařízení pro výukové účely v laboratoři mechatroniky na ZČU. V článku je zmíněna haptika obecně a popsána architektura systemu.
Abstrakt EN: The paper deals with application of a haptic device for educational purposes in the mechatronic lab at the UWB. An overview of haptics and a description of the system architecture are given.
Klíčová slova

Zpět

Patička