Přejít k obsahu


Surge waves propagation on non-homegenous transmission lines induced by lightning stroke

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., KOTLAN, V. Surge waves propagation on non-homegenous transmission lines induced by lightning stroke. In Computational problems of electrical engineering. Odessa: Lviv Polytechnic National University, 2006. s. 55-58. ISBN: 966-553-542-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surge waves propagation on non-homegenous transmission lines induced by lightning stroke
Rok vydání: 2006
Místo konání: Odessa
Název zdroje: Lviv Polytechnic National University
Autoři: Zdeňka Benešová , Václav Kotlan
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rázovými jevy na přenosových vedeních. Je řešen případ rázové vlny vybuzené v důsledku úderu blesku. Bleskový výboj je modelován jako proudová vlna (s jedním nebo více pulsy) injektovaná v libovolním místě na vedení. Je získáno řešeno šíření rázové vlny ovlivňující venkovní vedení a přestupující do kabelové části vedení. Problém je řešen numericky v časové oblasti. Vhodnost a správnost metody je ukázána na ilustrativním příkladu. Dle navrženého algoritmu je řešeno a získáno rozložení indukovaných proudů a napětí podél celého vedení a místa propojení. Propojení může být modelováno pomocí různých dvojbranů.
Abstrakt EN: The paper deals with surge phenomena on non-homogeneous transmission lines. The case of surge phenomena caused by the lightning stroke is considered. The lightning is modeled as the current wave - with one or more pulses - injected by the source placed at any internal point of the line. The propagation of the surge wave induced by the lightning affecting the overhead line and transmitting to the cable is evaluated. Problem is solved numerically in the time domain. The efficiency and correctness of the proposed method is shown on some illustrative examples. According to the suggested algorithms is calculated the distribution of induced current and voltage along the whole transmission line namely near to the place of the connection both lines. The manner of the lines-connection can be modeled due to various two-ports.
Klíčová slova

Zpět

Patička