Přejít k obsahu


Supervision system for HSC spindle - module for self-adjusting and adaptation

Citace:
ČERMÁK, R. Supervision system for HSC spindle - module for self-adjusting and adaptation. In CADAM 2006. Rijeka: Zigo, 2006. s. 13-14. ISBN: 953-7142-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Supervision system for HSC spindle - module for self-adjusting and adaptation
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá supervizním systémem pro vysokootáčkové (HSC) vřeteno v aktivních magnetických ložiskách (AMB). Hlavní role systému jsou diagnostika a adaptace řezného procesu a vlastností vřetene, detekce a korekce chyb komponent. Detailně je zmíněn modul pro prvotní samonastavení. Samonastavovací procedura odhaduje neznámé parametry nástroje, které jsou dále využity pro optimální nastavení regulátoru.
Abstrakt EN: The paper deals with a supervision system for the high speed cutting (HSC) spindle with active magnetic bearings (AMB). The main roles of the system are diagnosis and adaptation of the cutting process and spindle properties, detection and correction of system component faults. A module for prior self-adjusting and adaptation is mention in detail. The self-adjusting procedure estimates unknown parameters of the cutting tool, which are further used for optimal controller setup.
Klíčová slova

Zpět

Patička