Přejít k obsahu


Actuator design for devices with active magnetic bearings

Citace:
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., MATOUŠEK, J. Actuator design for devices with active magnetic bearings. In CADAM 2006. Rijeka: Zigo, 2006. s. 15-16. ISBN: 953-7142-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Actuator design for devices with active magnetic bearings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák , Lukáš Bartoň , Jaroslav Matoušek
Abstrakt CZ: Aktivní magnetická ložiska jsou progresivní alternativa uložení pro vysokorychlostní aplikace. Jejich návrh (celého systému) však vyžaduje poměrně hluboké mnohaoborové znalosti. Tento příspěvek se zabývá návrhem a optimalizací magnetického aktuátoru. Je také zmíněn znalostní systém na podporu multidisciplinárního návrhu.
Abstrakt EN: Active magnetic bearings (AMB) are a progressive alternative of bearings for high speed applications, but their design (overal system design) requires quite deep multidisciplinary knowledge. This contribution deals with design and optimisation methods for the magnetic actuator. A knowledge system supporting multidisciplinary design of the overal system with AMBs is also presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička