Přejít k obsahu


Haptic human-computer interface for mechatronic lab

Citace:
ČERMÁK, R., SPAL, P., MATOUŠEK, J., BARTOŇ, L. Haptic human-computer interface for mechatronic lab. In CADAM 2006. Rijeka: Zigo, 2006. s. 17-18. ISBN: 953-7142-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Haptic human-computer interface for mechatronic lab
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák , Petr Spal , Jaroslav Matoušek , Lukáš Bartoň
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím haptického zařízení pro výukové účely v laboratoři mechatroniky na ZČU. Systém je založen na Handshake proSENSE Virtual Touch Toolboxu, pracujícím v standartním prostředí MATLAB Simulink. V článku je uveden přehled o haptice.
Abstrakt EN: The paper deals with application of a haptic device for educational purposes in the mechatronic lab at the UWB. The system is based on a Handshake proSENSE Virtual Touch Toolbox working in the standard MATLAB and Simulink environment. An overview of haptics is given.
Klíčová slova

Zpět

Patička