Přejít k obsahu


Interpretace obsahu map II. vojenského mapování

Citace:
VICHROVÁ, M. Interpretace obsahu map II. vojenského mapování. In Aktivity v kartografii 2006. Bratislava: Veda, 2006. s. 201-212. ISBN: 80-89060-09-94
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Map content interpretation of the second military survey.
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Veda
Autoři: Martina Vichrová
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou popsány důvody vzniku a průběh druhého vojenského mapování, geodetické a kartografické základy a metody mapování. Dále jsou popsány odvozené mapy z druhého vojenského mapování a interpretace bodových, liniových a plošných objektů mapového listu W-III-13.
Abstrakt EN: This contribution describes the reasons for the birth and the continuance of the second military survey, the geodetic and cartographic basis and the methods of the surveying. Next there are described the derived maps of the second military survey. Then there is described the interpretation of the punctual, line and area objects on the map sheet W-III-13.
Klíčová slova

Zpět

Patička