Přejít k obsahu


Látky AIIIBV - materiály pro elektroniku

Citace:
ŠTROFOVÁ, J. Látky AIIIBV - materiály pro elektroniku. In Chemie. XXI. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 7-14. ISBN: 80-7043-452-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: AIIIBV COMPOUNDS – MATERIALS FOR ELECTRONICS
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jitka Štrofová
Abstrakt CZ: Článek by měl posloužit především středoškolským učitelům chemie, kteří by z něj mohli čerpat základní informace o polovodičích typu AIIIBV. Je zde uvedena obecná charakteristika polovodičů, struktura a vlastnosti polovodičů AIIIBV, způsob jejich přípravy a jejich praktické aplikace.
Abstrakt EN: The article can be used by chemistry teachers at secondary schools. They can get basic information about AIIIBV semiconductors. There are mentioned general characteristics of semiconductors, structure and properties of AIIIBV semiconductors, preparation methods and practical application.
Klíčová slova

Zpět

Patička