Přejít k obsahu


Výpočtové úlohy k učivu o roztocích

Citace:
SIROTEK, V., KRAITR, M. Výpočtové úlohy k učivu o roztocích. In Chemie. XXI. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 27-46. ISBN: 80-7043-452-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CALCULATIONS RELATED TO SUBJECT MATTER SOLUTION
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vladimír Sirotek , Milan Kraitr
Abstrakt CZ: Článek se snaží shrnout problematiku učiva chemie zaměřeného na výpočtové úlohy týkající se roztoků. Je podán přehled nejběžnějších způsobů vyjadřování složení roztoků, směšování a ředění roztoků s modelovými příklady výpočtů.
Abstrakt EN: The article summarizes problems of calculations concerning solution in chemistry teaching. The most common expressions of solution composition mixing and dilution of solutions are given. Model example are added.
Klíčová slova

Zpět

Patička