Přejít k obsahu


Příprava a využití ozonu ve školních podmínkách

Citace:
KRAITR, M., RICHTR, V. Příprava a využití ozonu ve školních podmínkách. In Chemie. XXI. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 47-61. ISBN: 80-7043-452-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PREPARATION AND USE OF OZONE
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Kraitr , Václav Richtr
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možnostmi přípravy ozonu pro demonstrační i preparativní účely. Uvedeny jsou také základní fyzikální a chemické vlastnosti ozonu. Pozornost je věnována rovněž využití ozonu a jeho vlivu na životní prostředí.
Abstrakt EN: Possibilities of the ozone preparation for demonstrative purpose are given. Physical and chemical properties of ozone are described as well. Attention is paid to the ozone use and its influence on the environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička