Přejít k obsahu


Elektronické vzdělávání: Co je e-learning?

Citace:
NÁPRAVNÍK, V., ŠTROFOVÁ, J. Elektronické vzdělávání: Co je e-learning?. In Chemie. XXI. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 63-77. ISBN: 80-7043-452-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ELECTRONIC EDUCATION: WHAT IS THE E LEARNING?
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vladimír Nápravník , Jitka Štrofová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá podstatou elektronického vzdělávání, uvádí přehled technologií pro e learning, seznamuje s týmem realizátorů on line kurzů a zvažuje výhody a nevýhody elektronického vzdělávání pro studujícího.
Abstrakt EN: The article gives information about the electronic education, introduces view of e learning technologies and considers advantages and disadvantages of e learning for students.
Klíčová slova

Zpět

Patička