Přejít k obsahu


Přídavná ventilace

Citace:
HYNEK, M., ŽÍDEK, J. Přídavná ventilace. In Sborník přednášek 32. konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno: VUT, 2006. s. 32-37. ISBN: 80-214-3223-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The secondary cockpit ventilation
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT
Autoři: Martin Hynek , Jan Žídek
Abstrakt CZ: Cílem tohoto krátkého přehledu je shrnout současné možnosti tvorby modelu a CFD simulací přídavné ventilace a ukázat stav výzkumu a vývoje tohoto zařízení.
Abstrakt EN: The goal of this short rewiew is sum up to date posibilities of CAD models creation and CFD simulations of secondary cockpit ventilation and the present state of research and development of this equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička