Přejít k obsahu


Inovační řády podnikových informačních systémů

Citace:
BOHUSLAV, R., BASL, J. Inovační řády podnikových informačních systémů. In MOPP 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 57-64. ISBN: 80-7043-438-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation Degree of Enterprise Information Systems
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Radim Bohuslav , Josef Basl
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou podnikových informačních systémů a jejich inovací. Na základě analogie s výrobními technologiemi, využitím metodik ITIL a Cobit specifikuje vhodné inovační řády pro oblasti podnikových informačních systémů a informačních technologií. Těmito oblastmi jsou funkcionalita informačního systému, SW podpora rozhodování, data, řízení IT, procesy v IT, lidé v IT, informační a komunikační technologie. Pro každou oblast byl definován řád inovací v sedmi stupňové škále a dle tohoto přístupu může být inovace dosahováno v jednotlivých oblastech a na různých úrovních. Inovační řády jsou součástí navržené metodiky, která nabízí hodnocení a inovaci informačního systému podniku.
Abstrakt EN: The article deals with innovation of enterprise information systems. The analogy with innovation of production technology is applied and combined with the ITIL and COBIT methods. The main innovation dimensions are defined - e.g. functionality of IS, SW decision support, used data, IT management, human resources in IT and information and communication technology. The scale of seven degrees is defined for each innovation dimension. The described innovation degrees are part of methodology for auditing and evaluation of enterprise information systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička