Přejít k obsahu


First steps towards new Czech voice conversion system

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. First steps towards new Czech voice conversion system. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2006. s. 383-390. ISBN: 3-540-39090-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: First steps towards new Czech voice conversion system
Rok vydání: 2006
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Zdeněk Hanzlíček , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: V tomto článku je popsáno několik počátečních experimentů při tvorbě nového českého systému pro konverzi řeči, což je proces, při kterém je transformována promluva od výchozího řečníka tak, aby zněla, jako by ji vyslovil cílový řečník. Použitím této techniky můžeme získat nový hlas pro řečový syntetizér bez nutnosti nahrávání velkého množství promluv od nového řečníka.
Abstrakt EN: In this paper we deal with initial experiments on creating a new Czech voice conversion system. VC is a process which modifies the speech signal produced by source speaker so that it sounds like target speaker. Using VC technique a new voice for speech synthetizer can be gained with no need to record a huge amount of new speech data. The transformation is determined using equal sentences from both speakers; these sentences are time-aligned using modified DTW algorithm. The conversion is divided into two independent stages corresponding to the source-filter model of speech production. We employ conversion function based on GMM for transforming the spectral envelope described by LSFs. Residua are converted using so called residual prediction techniques. Unlike in other similar research works, we predict residua not from the transformed spectral envelope, but directly from the source speech. Four versions of residual prediction are described and compared in this study.
Klíčová slova

Zpět

Patička