Přejít k obsahu


FEM analysis of the plastic parts

Citace:
VOTÁPEK, P., HYNEK, M. FEM analysis of the plastic parts. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FEM analysis of the plastic parts
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Petr Votápek , Martin Hynek
Abstrakt CZ: V současných konstrukcích se velmi často používají plastové díly. Na tyto jsou kladeny minimální výrobní náklady a minimální hmotnost. Z těchto důvodů se musí klást zvýšený důraz na konstrukci a verifikaci výpočty a analýzou.
Abstrakt EN: The plastic parts are very often used in the different constructions today. In these parts the minimal weight is requested, witch also leads to reduce manufacturing costs. Therefore we must put the accent on the design and verifications by computations and analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička