Přejít k obsahu


Scattering parameters of planar strips

Citace:
HEINDL, K., BLECHA, T., SKOČIL, V., BRAUN, J. Scattering parameters of planar strips. In ESTC 2006. Dresden: IEEE, 2006. s. 661-665. ISBN: 1-4244-0552-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Scattering parameters of planar strips
Rok vydání: 2006
Místo konání: Dresden
Název zdroje: IEEE
Autoři: Karel Heindl , Tomáš Blecha , Vlastimil Skočil , Jaromír Braun
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na výpočet rozptylových parametrů planárních vedení. Pro výpočet rozptylových parametrů je potřeba znát primární parametry těchto vedení. Výpočet je ukázán v první části článku. Pro výpočet napětí a proudů jsou použity telegrafní rovnice, které jsou řešeny pro harmonický ustálený stav a předpokladu homogenního vedení. Pro ověření teoretických výsledků byly vytvořeny testovací vzorky které byly změřeny na síťovém analyzátoru ANRITSU MS4622B.
Abstrakt EN: The paper is focused on a calculation of the scattering parameters of the planar strips. The scattering parameters are defined. The primary parameters calculations of the planar strips are described in the first part. The influence of frequencies is included in the calculation. The planar strips are mathematic described by the system of differential equations. The test samples are created for comparison with the mathematic model of the planar strips. The test samples are measured by a network analyzer ANRITSU MS4622B. The calculation of the scattering parameters and the comparison with the measured values are showed in the last part of the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička