Přejít k obsahu


Non-stationary state of stress of a viscoelastic beam: dispersion and attenuation behaviour

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Non-stationary state of stress of a viscoelastic beam: dispersion and attenuation behaviour. In 5th International congress of Croatian society of mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. s. 1-6. ISBN: 953-96243-9-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-stationary state of stress of a viscoelastic beam: dispersion and attenuation behaviour
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Croatian Society of Mechanics
Autoři: Vítězslav Adámek , František Valeš
Abstrakt CZ: Předložená práce se zaměřuje na analytické řešení šíření napěťových vln, konkrétně je řešena nestacionární napjatost v tenkém viskoelastickém nekonečném nosníku. Po formulaci problému v první části práce je stručně popsán způsob odvození základních rovnic a dále je zmíněn postup řešení výsledných pohybových rovnic. Jako další je provedeno odvození bezrozměrné disperzní rovnice, její řešení a dále jsou prezentovány výsledné disperzní a tlumicí křivky. Na závěr jsou získané výsledky porovnány s křivkami pro případ tenké viskoelastické desky.
Abstrakt EN: Presented work focuses on analytical solution of stress waves propagation, namely the problem of non-stationary state of stress in an infinite thin viscoelastic beam is solved. After the problem formulation in the first part of this paper, the brief description of deriving governing equations is given and the methods used for solving resulted motion equations are mentioned. Further the dimensionless form of dispersion equation is derived and solved and required dispersion and attenuation curves are presented. Finally, obtained results are compared with corresponding curves for the case of thin viscoelastic plate.
Klíčová slova

Zpět

Patička