Přejít k obsahu


Experimetnální ověření numerických výpočtů nepředepnutých a předepnutých rámů

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Experimetnální ověření numerických výpočtů nepředepnutých a předepnutých rámů. In Form 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-214-3231-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of experimentally measured and numerically computed results of non-prestressed and prestressed frames
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Jan Hlaváč , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Jednou z oblastí výzkumu prováděného na ZČU je i ověřování výpočtů provedených pomocí numerických metod na experimentálním zařízení. Cílem experimentu bylo získání nových poznatků o některých, doposud neprobádaných problémech předepnutých rámů, které se používají například v konstrukci hydraulických lisů. Experimentální zařízení bylo navrženo pomocí analytického výpočtu následnou kontrolou míst s předpokládanými extrémními hodnotami napětí. Experimetální zařízení je složeno pouze z příčníků a dvou variant sloupů (nepředepnutého a předepnutého, běžně se používají v konstrukci lisů) a bylo zatěžováno pouze osovou statickou silou. Numerický výpočet byl proveden pro polovinu rámu, čímž došlo k výrazné úspoře výpočetních nároků. Numerický model byl složen z individuálních částí s uvažovaným kontaktem mezi dotýkajícími se plochami.
Abstrakt EN: One of aims of ZČU research is a comparison of numerically computed results and real experimentally measured data. To obtain new pieces of knowledge about unknown behaviour of forming machines and its prestressed frames was main aim of research. Experimental device was designed with analytical computation use with following numerical computation check of areas with stress extremes. Experimental device was constructed only from traverses and two variants of columns (non-prestressed and prestressed, both are used in forming machines design). Loading force was static centric. Only one half of experimental frame was computed with numerical method, it caused save of computation demands. Numerical model was assembled from individual parts with contacts computation between contact surfaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička