Přejít k obsahu


Testing jig for mini tensile specimens

Citace:
HLAVÁČ, J., ŠTÁDLER, C., DUNÍK, M. Testing jig for mini tensile specimens. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-4. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Testing jig for mini tensile specimens
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jan Hlaváč , Ctibor Štádler , Miroslav Duník
Abstrakt CZ: Tahová zkouška je základním testem k určení mechanických vlastností konstrukčních materiálů. Výzkumné centrum tvářecích technologií FORTECH se zabývá výzkumem vysokopevných materiálů, jejichž objem použitelný pro přípravu zkušebních vzorků je limitovaný. Standardní upínací systémy jsou pro malé vzorky nevhodné, protože mohou způsobit nechtěné ohybové namáhání ve vzorku. Nově zkonstruované upínací zařízení poskytuje snadný způsob upnutí vzorku a eliminuje vznik ohybových napětí.
Abstrakt EN: Tensile test is a basic test of mechanical properties of engineering materials. The Research Centre of Forming Technology - FORTECH deals with high strength materials where the material volume for specimens is strictly limited. A standard clamping system is improper for small specimens because it causes significant bending stress in them. This new design of the testing jig offers easy clamping of specimens and reduces the adverse effect of bending stress in specimens.
Klíčová slova

Zpět

Patička