Přejít k obsahu


Logic object decomposition

Citace:
BOKR, J., JÁNEŠ, V., JÁNEŠOVÁ , M. Logic object decomposition . In Proceedings of the seventh international scientific conference Electronic computers and informatics ECI 2006. Košice : Vienala Press, 2006. s. 218-224. ISBN: 80-8073-598-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Logic object decomposition
Rok vydání: 2006
Místo konání: Košice
Název zdroje: Vienala Press
Autoři: Josef Bokr , Vlastimil Jáneš , Mária Jánešová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá jednoduchým algoritmem paralelní dekompozice a pseudodekompozice logického objektu, jehož činnost se modeluje přechodovým diagramem.
Abstrakt EN: The paper deals with simple algorithms of parallel decomposition and pseudocomposition of a logic object whose activity is modeled by a transition diagram.
Klíčová slova

Zpět

Patička