Přejít k obsahu


Extrusion presses frame design

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M., CÍREK, M. Extrusion presses frame design. In Proceedings of the 5th DAAAM international conference on Advanced technologies for developing countries. Rijeka: University of Rijeka, 2006. s. 55-58. ISBN: 953-6326-45-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Extrusion presses frame design
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: University of Rijeka
Autoři: Jan Hlaváč , Milan Čechura , Milan Círek
Abstrakt CZ: Existuje několik rozdělení vytlačovacích lisů, lisy pro přímé nebo nepřímé vytlačovýní, lisy pro těžké nebo lehké kovy, atd. Existují i odlišné typy rámů vytlačovacích lisů. Neexistuje téměř žádná vazba mezi konstrukcí rámů a použitou technologií. Layout stroje je odvislý od použité technologie. V minulosti se vyskytovaly i odlišné typy rámů, ale v současnosti je vše sjednocené. V současnosti převažuje konstrukce horizontální, čtyřsloupová s jedním hlavní hydraulickým válcem. Naším cílem je popsat rozdíly mezi jednotlivými konstrukčními variantami rámů, především pak předepjatým a nepředepjatým rámem. Existují lisy pro stejné použité, kde jsou používány obě varianty. Cílem je nalezení podstaty a vhodnosti použití obou variant.
Abstrakt EN: There are a few divisions of extrusion presses, presses for direct or indirect extrusion, presses for light or heavy materials, etc. There are different types of extrusion presses frames design, of course. But there is almost no connection between used technology and frame design. Presses lay-outs are dependent on presses technology determination. There were some different presses frames designs in past but today’s are almost identical. Nowadays frames design is similar for all used technologies, horizontal construction with four columns and one main hydraulic cylinder. Our aim is to describe differences between frames design variants, between prestressed and non-prestressed variant of presses frames. Some producers of extrusion presses use both variants and some none. There are similar purpose presses where both variants are used. Our aim is to find out why are both variant used simultaneously, what are advantages and disadvantages of those variants.
Klíčová slova

Zpět

Patička