Přejít k obsahu


Engineering design science survey from international and national standpoints

Citace:
HOSNEDL, S. Engineering design science survey from international and national standpoints. In 47. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: Česká zemědělská univerzita , 2006. s. 113-116. ISBN: 80-213-1523-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Engineering design science survey from international and national standpoints
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká zemědělská univerzita
Autoři: Stanislav Hosnedl
Abstrakt CZ: Snahy o teoretickou a metodickou podporu tvůrčích konstrukčních činností (abstrahujeme-li od asistující znalostní podpory poskytované matematikou, fyzikou, mechanikou, naukou o materiálu, strojírenskou technologií apod.) se vzhledem k principiální obtížnosti znalostní podpory kreativních aktivit datují ve světě teprve od čtyřicátých, u nás až od šedesátých let minulého století. Za tuto relativně krátkou dobu prožila tato oblast dynamický, historicky doposud jen zčásti zpracovaný historický vývoj a rozvinula se v samostatnou konstrukční vědu – Design Science, v posledních letech přesněji Engineering Design Science (EDS).
Abstrakt EN: Attempts at theoretical and methodological support of creative engineering design activities (if we leave out from assisting knowledge support provided by mathematics, physics, mechanics, the disciplines of materials science, engineering technology, etc.) from the point of view of the fundamental difficulty of knowledge support of creative activities in the world since the 1940s, and in the Czech Republic since the 1960s. In this relatively short time this area has undergone dynamic and historic progress, and has evolved into an independent science - Design Science, in recent years more precisely called Engineering Design Science (EDS).
Klíčová slova

Zpět

Patička