Přejít k obsahu


PWM amplifier for magnetic bearings

Citace:
SPAL, P., ČERMÁK, R. PWM amplifier for magnetic bearings. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: PWM amplifier for magnetic bearings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Petr Spal , Roman Čermák
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o návrhu zesilovače pro řízení magnetických ložisek. Pro naši aplikaci jsme zvolili modul zesilovače od firmy APEX. Tyto zesilovače nabízejí vysoký výstupní výkon a umožňují měnit spínací frekvenci. Tento zesilovač bude sloužit k experimentálnímu ověřování vlastností uložení v magnetických ložiskách.
Abstrakt EN: The paper deals with design of PWM amplifier for active magnetic bearings. An amplifier kit from APEX was chosen. Those kits offer high output power and a possibility to change switching frequency. The device will be used for experimental research with active magnetic bearings.
Klíčová slova

Zpět

Patička