Přejít k obsahu


Design of mechanical presses with regard to the energy consumption

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., KUBEC, V. Design of mechanical presses with regard to the energy consumption . In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of mechanical presses with regard to the energy consumption
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Milan Círek , Milan Čechura , Jan Hlaváč , Václav Kubec
Abstrakt CZ: Jedním z témat řešených na naší Katedře konstruování strojů Západečeské univerzity v Plzni je problematika spotřeby energie výrobních strojů. Je nezbytně nutné zmenšovat všechny energetické ztráty, protože ty zvyšují výsledné ceny výrobků produkovaných strojem. Energetické ztráty mechanických lisů (tak jako i u jiných výrobních strojů) závisejí na jejich konstrukci, používané technologii a provozních podmínkách. Náš příspěvek se zaměřuje na popis vlivu jednotlivých součástek lisu na energetickou spotřebu. Všechny součásti jsou postupně analyovány, jsou ukázány jejich konstrukční varianty a následně i vliv odlišností na energetickou bilanci. V energetické bilanci mechanických lisů se zejména negativně projevují ztráty deformacemi (deformační energie) a pasivními účinky (ztrátová energie). Správnou volbou konstrukčních provedení a vzájemných vazeb mezi součástkami lze dosáhnout podstatného snížení energetických ztrát a tím i zlepšení pracovní účinnosti procesu tváření.
Abstrakt EN: Problems of the energy consumption of production machines is one of the research scopes of Department of machine design of University of West Bohemia. It is necessary to minimize the losses, because they increase the costs of machines' operations. Energy losses of mechanical presses (anyhow production machine losses) depend on their structure, technological usage and operating conditions. Our paper is focused on descriptions of machines parts' design and its influence on energy consumption. Parts of real mechanical presses were examined step by step; there are shown possible design variants and their influences on the energy consumption. The strain energy and energy of friction forces losses (energy waste) influence negatively the mechanical presses' energy consumption. It is possible to achieve a reduction of this mentioned energy waste and increase efficiency of these presses by ideal parts' design.
Klíčová slova

Zpět

Patička