Přejít k obsahu


Pracovní a technická výchova na 1. stupni ZŠ

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Pracovní a technická výchova na 1. stupni ZŠ. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 497-502. ISBN: 80-8050-918-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Working at technical skills at 1. level of basic schools
Rok vydání: 2005
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o pracovní a technické výchově na 1. stupni ZŠ v ČR. Ukazuje možnosti efektivního začleňování této výchovy do výchovně-vzdělávacích programů elementárního vzdělávání. Zároveň představuje i přípravu budoucích učitelů elementaristů v oblasti technické výchovy, informační a didaktické technologie na Západočeské univerzitě v Plzni.
Abstrakt EN: The article deals with technical et working skills at 1st level of Basic (Elementary) Schools in the Czech Republic. It also indicates the possible ways how to integrate effectively this educational programme into educational - training programmes of elementary education. This text also presents the details of preparation of future teachers of basic (elementary) schools in the field of technical skills, information and didactic technologies, who are trained at the University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička