Přejít k obsahu


Experimental determination of dynamic properties of sandwich structure materials

Citace:
FORMÁNEK, J. Experimental determination of dynamic properties of sandwich structure materials. In CADAM 2006. Rijeka: Zigo, 2006. s. 25-26. ISBN: 953-7142-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental determination of dynamic properties of sandwich structure materials
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: Při provádění experimentální analýze uhlíkových kompozitů pomocí měřícího a diagnostického software, jsou výsledná data a charakteristické vlastnostiměřeného materiálu zjištěna velice přesně. Vlastní frekvence, materiálové tlumení, výsledný součinitel tlumení jsou velice důležité vlastnosti pro daný měřený materiál. Měření je provedeno na reálném modelu s měřicí aparaturou se všemi vlivy a to např. nedokonalého vetknutí, vady v materálu, nepřesnoti modelu atd.
Abstrakt EN: When conducting experimental dynamic analysis of carbon fibre composites with the aid of diagnostic measuring software, the required data and characteristics of the studied material can be very accurately obtained. The information obtained- natural frequencies, damping, materials and the resulting damping coefficient - is the most important data for a given material. The measurement is carried out in a real model with real apparatus and with all external factors taken into account, e.g. imperfect fastening, faults in the material, imprecision of form, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička