Přejít k obsahu


Thermal box-barrier for a direct measurement in high temperature environment

Citace:
HONNER, M., ŠVANTNER, M. Thermal box-barrier for a direct measurement in high temperature environment. Applied Thermal Engineering, 2007, roč. 27, č. 2-3, s. 560-567. ISSN: 1359-4311
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermal box-barrier for a direct measurement in high temperature environment
Rok vydání: 2007
Autoři: Milan Honner , Michal Švantner
Abstrakt CZ: Tepelná box-bariéra (TBB) je používána pro ochranu měřicích systémů před působením vysokých teplot v různých pecích. Článek se zabývá designem TBB. Jsou diskutovány charakteristiky a omezeni TBB. Je navržena čtyř-vrstvá TBB struktura pro vysokoteplotní aplikace. Výsledky počítačové simulace ukazují typické časové a prostorové rozložení teplot v TBB. Je zmíněn problém optimálního návrhu tloušťky vrstev TBB. Na vyrobené TBB jsou ukázány výsledky termočlánkového měření při testování a použití průmyslové ohřívací peci, které ověřují počítačovou simulaci a skutečné možnosti TBB.
Abstrakt EN: Thermal box-barriers (TBB) are used for the thermal protection of measuring systems during exposure in a high temperature environment of various furnaces. This paper deals with problems of TBB design. TBB characteristics and limitations are discussed. The fourlayer TBB structure is proposed for the high temperature application. The computer simulation results are presented to show the typical time evolution and spatial distribution of temperature in TBB. Problems of optimum proposal of individual layers thickness are mentioned. Temperatures in the manufactured TBB measured by thermocouples during tests and applications in industrial reheating furnaces are introduced in order to verify the computational results and to show its real thermal insulation capabilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička