Přejít k obsahu


Komplexní měření výkonnosti projektů

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Komplexní měření výkonnosti projektů. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. díl. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. s. 513-522. ISBN: 80-245-1091-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Complex Measurement of projects´Performance
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Tento článek se věnuje problematice hodnocení výkonnosti projektů. Na úvod je uveden stručný popis hodnocení projektů, které se běžné používá. Dále následuje popis komplexních metod hodnocení výkonnosti, které by bylo možné použít po určitých úpravách pro měření výkonnosti také u projektů. V následující části je jeden z předchozích modelů přizpůsoben tak, aby vyhovoval spicifikám hodnocení výkonnosti projektů. Článek končí stručným shrnutím uvedených poznatků.
Abstrakt EN: This article is about the problematics of projects´performance measurement. In introduction, there is shown the concise description of projects´evaluation which is commonly use. In the next part, there is the description of complex methods for performance assessment. These methods are suitable for using over the certain midifications also to measuring of projects´performance. In the next part is one of previous models adjusted to specifications of projects´performance evalution. This article is ended by brief summary of mentioned pieces of information.
Klíčová slova

Zpět

Patička