Přejít k obsahu


Porovnání vlastností předepjatých a nepředepjatých rámů tvářecích strojů

Citace:
HLAVÁČ, J. Porovnání vlastností předepjatých a nepředepjatých rámů tvářecích strojů . Plzeň : 2006, 79+7 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of prestressed and nonprestressed frames of forming machines
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jan Hlaváč
Abstrakt CZ: Pro různé druhy strojů se používají různé typy rámů. Tato práce je zaměřena na porovnání předepjaté a nepředepjaté varianty rámů tvářecích strojů, konkrétně pak hydraulických lisů kovacích a vytlačovacích. Předkládaná práce rozšiřuje vědomostní základnu konstrukce tvářecích strojů v oblasti porovnání předepjatých a nepředepjatých rámů. Některé závěry jsou podloženy provedeným laboratorním experimentem. V závěru práce jsou souhrnně uvedena doporučení a kritéria pro volbu varianty rámu.
Abstrakt EN: There are various frames in forming machine design. This doctoral thesis is focused on comparison of prestressed and nonprestressed variants of frames of forming machines, especially of hydraulic presses for forging and extrusion. Presented thesis extends knowledge base of forming machine design in field of comparison of prestressed and non prestressed variants of frames. Some results are based on results of laboratory results. There are summary of recommendations and criterions for correct choice of frame variant.
Klíčová slova

Zpět

Patička