Přejít k obsahu


Příspěvek k problematice obrábění vrstvených plastů

Citace:
ČESÁNEK, J., KAPINUS, V. Příspěvek k problematice obrábění vrstvených plastů. In Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-4. ISBN: 80-7043-484-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The contribution to the problem of machining laminated plastic materials
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Česánek , Vladimír Kapinus
Abstrakt CZ: S rozvojem především automobilového průmyslu, ale i jiných odvětví průmyslu se ve stále větším množství využívá u finálních výrobků komponentů z plastů a to vzhledem k stále se zvyšujícím požadavkům na jejich fyzikálně mechanické vlastnosti především plastů vrstvených. S tím souvisí snaha tyto plasty efektivně obrábět. Na katedře technologie obrábění Fakulty strojní v rámci programu IMPULS, projektu FI-IM2/054 byly provedeny zkoušky obrábění vrstvených plastů složených s polypropylenu plněným skelným vláknem a polyuretanu s nově vyvinutými jednobřitými nástroji s novými typy povlaků a různými povrchovými úpravami těchto nástrojů před povlakovámín. Příspěvek popisuje provedené experimenty a přináší řadu poznatků z průběhu zkoušek obrábění uvedeného typu plastu.
Abstrakt EN: In the world wide fast growing industrial production especially in automobile branches, still more finite components made from plastic materials are used. As in the same time, higher mechanical properties are required, most of them are laminated bringing problems of their effective machining. Machinability experiments with the laminated propylene and polyurethane plastic materials reinforced with the glass fibres were carried out at the Department of Machining Technology, Faculty of Mechanical Engineering, using single cutting tools coated with new sorts of layers and variously prepared for the coating. The contribution describes the experiments carried out and brings a number of new findings how to machine the plastic materials concerned.
Klíčová slova

Zpět

Patička