Přejít k obsahu


Mathematical modelling of human limb in Matlab

Citace:
DANĚK, J. Mathematical modelling of human limb in Matlab. In Technical computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. s. 1-7. ISBN: 80-7080-616-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical modelling of human limb in Matlab
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Humusoft
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním lidské nohy a numerickou simulací pro její statické zatížení. Znalost rozložení deformace a napětí v dolní končetině je důležitá např. při aplikaci náhrady kolenního nebo kyčelního kloubu. Pro řešení je použita metoda konečných prvků a metoda rozkladu oblasti. Systém MATLAB lze výhodně použít například pro generování sítě a vizualizaci.
Abstrakt EN: The contribution deals with mathematical modelling of human limb and numerical simulation of mechanical processes taking place during static loadening. It is important to know stress and deformation distributions in lower limb for example for application of the total knee or the total hip replacements. A two dimensional finite element approximation and domain decomposition method are used. System MATLAB, namely toolbox pdetool, is very useful for mesh generating and vizualization.
Klíčová slova

Zpět

Patička