Přejít k obsahu


Using Matlab and MIT's MatlabMPI toolbox for the creation of the multi-dimensional fractals

Citace:
NEJEDLÝ, J., DANĚK, J. Using Matlab and MIT's MatlabMPI toolbox for the creation of the multi-dimensional fractals. In Technical computing Prague 2006. Praha: Humusoft , 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7080-616-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using Matlab and MIT's MatlabMPI toolbox for the creation of the multi-dimensional fractals
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Humusoft
Autoři: Jan Nejedlý , Josef Daněk
Abstrakt CZ: Algoritmus generování 2D fraktálů je velmi jednoduchý. Stejným způsobem můžeme generovat vícedimenzionální fraktály, v našem případě 4D fraktály. Výpočet zahrnuje mnoho iterací, což se projeví na výpočetním čase. Jednotlivé iterace na sobě nejsou závislé, a proto lze s výhodou využít více procesorů a např. MatlabMPI toolboxu.
Abstrakt EN: The algorithm for generating a representation of 2D fractal is deceptively simple. The same way is used for generating multi-dimensional fractals, in our case 4D fractals. The generating process consists of many iterations, thus we need a great deal of the computer time. However, these iterations do not depend on each other, so we can generate fractal representation by more than one processor very easily. This is right point for utilizing multiprocessor computers by MPI library, especially with MatlabMPI toolbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička