Přejít k obsahu


Framework for implementing and testing nonlinear filters

Citace:
FLÍDR, M., DUNÍK, J., STRAKA, O., ŠVÁCHA, J., ŠIMANDL, M. Framework for implementing and testing nonlinear filters. In Preprints of the 7th IFAC Symposium on advances in control education. Madrid: IFAC, 2006. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Framework for implementing and testing nonlinear filters
Rok vydání: 2006
Místo konání: Madrid
Název zdroje: IFAC
Autoři: Miroslav Flídr , Jindřich Duník , Ondřej Straka , Jaroslav Švácha , Miroslav Šimandl
Abstrakt CZ: Cílem článku je představení softwareového nástroje, který usnadňuje implementaci, testování a použití různých metod nelineárního odhadování. Představuje jednoduchý nástroj pro odhad stavu diskrétních dynamických stochastických systémů. Vedle implementace rozných lokálních a globálních metod odhadu stavu poskytuje metody pro popis a simulilaci systémů. Předností tohoto nástroje lze shledávat ve faktu, že poskytuje prostředky, které umožní studentům se seznámit s problematikou nelineárního odhadování stavu a zaroveň jim umožní testovat vlastnosti různých metod odhadu. Dalším kladem představovaného nástroje je jeho modularita a snadná rozšiřitelnost.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to present a software framework facilitating implementation, testing and use of various nonlinear estimation methods. This framework is designed to offer an easy to use tool for state estimation of discrete time dynamic stochastic systems. Besides implementation of various local and global state estimation methods it contains procedures for system design and simulation. Its strength is in the fact that it provides means that help students get acquainted with nonlinear state estimation problem and to be able to test features of various estimation methods. Another considerable advantage of proposed framework is its high modularity and extensibility.
Klíčová slova

Zpět

Patička