Přejít k obsahu


Nonlinear filtering toolbox for continuous stochastic systems with discrete measurements

Citace:
ŠVÁCHA, J., ŠIMANDL, M., STRAKA, O., FLÍDR, M. Nonlinear filtering toolbox for continuous stochastic systems with discrete measurements. In Preprints of the 7th IFAC Symposium on advances in control education. Madrid: IFAC, 2006. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear filtering toolbox for continuous stochastic systems with discrete measurements
Rok vydání: 2006
Místo konání: Madrid
Název zdroje: IFAC
Autoři: Jaroslav Švácha , Miroslav Šimandl , Ondřej Straka , Miroslav Flídr
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problémem odhadu stavu nelineárních spojitých stochastických systémů s měřeními prováděnými v diskrétním čase. Je popáno obecné rekurzivní řešení, které je dáno Baysovským pravidlem a Fokker-Planckovou rovnicí. Je popsán softwareový nástroj pro tuto úlohu, která umožňuje popis a simulaci systému, návrh estimátoru a provádění esimačních experimentů. Nástro je navžen tak, aby umožňoval jednoduchý vývoj dalších estimátorů a je tedy vhodný pro jejich testování a porovnávání.
Abstrakt EN: The paper deals with a problem of state estimation for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. A general recursive solution of the estimation problem given by the Bayesian rule and by the Fokker-Planck equation is described. Local estimation methods employing analytical approach to solution and global estimation methods employing analytical, numerical and simulation approaches are discussed. A software package for state estimation of continuous stochastic systems with discrete-time measurements is developed and described. It serves for system design, system simulation, estimator setup and state estimation. The package is designed to embody easily user defined estimators and thus it is suitable for estimator testing and quality comparison of different estimators. Usage of the nonlinear filtering software package is illustrated in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička