Přejít k obsahu


Řezná keramika při soustružení težkoobrobitelných materiálů

Citace:
MATĚJKA, J., ČESÁNEK, J., PRILUKOVA, J. Řezná keramika při soustružení težkoobrobitelných materiálů. In Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 1-7. ISBN: 80-7043-484-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CUTTING CERAMIC USE WHEN TURNING DIFFICULT-TO-MACHINE MATERIALS
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Matějka , Jiří Česánek , Julia Prilukova
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován problematice obrábění těžkoobrobitelných materiálů (kalené oceli s tvrdostí 58-60 HRC a niklových slitin typu Inconel) s využitím řezné keramiky.Příspěvek obsahuje rozbor a přehled výroby současné řezné keramiky včetně problematiky depozice tenkých otěruvzdorných vrstev a vývojové trendy v těchto oblastech. Dále jsou zde popsány zkoušky řezivosti, které byly prováděny za stejných řezných podmínek pro jednotlivé typy řezné keramiky. Podle výsledků těchto zkoušek byl vyhodnocen kvalitativní přínos tenkých deponovaných vrstev u řezné keramiky při obrábění těžkoobrobitelných materiálů s ohledem na trvanlivost ostří, jakost a přesnost obrobené plochy.
Abstrakt EN: This article is dedicated to machining of difficult-to-machine materials such as hardened steel 58-60 HRC and Ni alloys of INCONEL type with the aid of cutting ceramics. The first part of the article contains analysis and summary of current cutting ceramics production including problems of thin layers deposition and also contains development in this specific area. The following part of this article describes cutting tests which were applied to each type of the cutting ceramics. The results of these cutting tests show for the cutting ceramics that are used for machining difficult-to-machine materials with regard to tool life, quality of the surface finish and accuracy of machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička