Přejít k obsahu


Plzeňské rozhovory - Chudoba a bohatství v současném světě

Citace:
Waisová, Š. Plzeňské rozhovory - Chudoba a bohatství v současném světě. Plzeň, 04.05.2006 - 04.05.2006.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Plzeňské rozhovory - Chudoba a bohatství v současném světě
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Konference se zabývala jak otázkami chudoby v České republice, tak ve světě. Současně byly diskutovány některé otázky spojené s rozvojem různých světových regionů, včetně např. MDG, možnostmi zlepšení životních podmínek člověka, paradigma tzv. lidské bezpečnosti, úlohu NGOs při boji s chudobou a postkonfliktní rekonstrukci, účinnost oficiální rozvojové pomoci apod.
Abstrakt EN: The theme of the Pilsen Talks 2006 was “Poverty and Wealth in the Contemporary World”. The conference explored the issues of poverty both in the Czech Republic and worldwide. At the same time, the questions implied in the issues of the development of various world regions, among others the MDGs, the possibilities for the upgrading of the conditions of human life, the so-called human security paradigm, the role of NGOs in combating poverty and post-conflict reconstruction, the official development assistance efficiency etc. were discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička