Přejít k obsahu


Využití metod tváření a tepelně-mechanického zpracování k optimalizaci strukturního designu a mechanických vlastností konstrukčních ocelí a porovnání s numerickými simulacemi

Citace:
PATEROVÁ, H., KAISER, J., KUBEŠ, Z. Využití metod tváření a tepelně-mechanického zpracování k optimalizaci strukturního designu a mechanických vlastností konstrukčních ocelí a porovnání s numerickými simulacemi. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. 33 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A utilization of methods of forging and thermo-mechanical processing to optimizing structure’s design and mechanical properties of low-alloyed steels and a compering with numerical simulations
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Hana Paterová , Jaroslav Kaiser , Zdeněk Kubeš
Abstrakt CZ: Předložená práce se zabývá nekonvenčními metodami tepelně-mechanického zpracování (TMP) oceli 34CrNiMo6. Optimalizace takových procesů může vést ke zlepšení mechanických vlastností jako je mez pevnosti v tahu, mez kluzu a vrubová houževnatost. Různé postupy tepelně-mechanické zpracování byly aplikovány na 6-ti sériích vzorků. Nové trendy ve vývoji technologických postupů směřují k tváření za nízkých teplot. Následným popuštěním, zařazeným za postup tváření, získá materiál dostatečnou houževnatost. Mikrostrukturní rozbor, který byl proveden pomocí světelné a transmisní elektronové mikroskopie, byl doplněn hodnotami mechanických zkoušek.
Abstrakt EN: The submitted report deals with non-conventional methods of thermo-mechanical processing (TMP) of 34CrNiMo6 steel. Optimizing of TMP can improve mechanical properties such as tensile strength, yield stress and notch toughness. Series of different methods of TMP were applied to the six sets of samples. New trends in the development of technological processing are focused on a low-temperature’s forging. To reach adequate notch toughness it is necessary to put tempering after a forging’s programme. The microstructure investigations were carried out by optical and transmission electron microscopy, which were completed by values of Vickers hardness and notch toughness.
Klíčová slova

Zpět

Patička