Přejít k obsahu


Static simulations of large welded structures

Citace:
KLEPÁČEK, J., HYNEK, M. Static simulations of large welded structures. In CADAM 2006. Rijeka: Zigo, 2006. s. 47-48. ISBN: 953-7142-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Static simulations of large welded structures
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Jan Klepáček , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Práce ukazuje filozofii a postupy při řešení napěťových a deformačních statických analýz velkých svařovaných částí různých strojů. Tyto analýzy jsou obvykle užívány jako vstupní data pro hmotnostní a pevnostní optimalizaci.
Abstrakt EN: This work shows philosophy and problems with stress and strain static analysis on large welded parts of the different machines. These analyses are usually used such as base data for weight and stiffness optimization.
Klíčová slova

Zpět

Patička