Přejít k obsahu


CAD and FEM by production of acoustic parts in automotive field

Citace:
ŽÍDEK, J., HYNEK, M. CAD and FEM by production of acoustic parts in automotive field. In CADAM 2006. Rijeka: Zigo, 2006. s. 101-102. ISBN: 953-7142-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CAD and FEM by production of acoustic parts in automotive field
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Jan Žídek , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Cílem této práce je ukázat na příkladech použití CAD a MKP systémů ve výrobě akustických dílů v automobilové oblasti.
Abstrakt EN: Goal of this work is on examples show usage of CAD and FEM software in production of acoustic parts in automotive field.
Klíčová slova

Zpět

Patička