Přejít k obsahu


Verification of moldflow, cooling and light distribution simulation posibilities

Citace:
ŽÍDEK, J., HYNEK, M. Verification of moldflow, cooling and light distribution simulation posibilities . In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Verification of moldflow, cooling and light distribution simulation posibilities
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jan Žídek , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Cílem této práce je poskytnutí výsledků výpočtu chlazení modifikovaného dílu v systému Moldflow a demonstrovat účinek umístění, tvaru a rozměrů žeber. Za účelem simulace distribuce světla bylo vytvořeno několik variant jednoduchých modelů a porovnány jejich výsledky.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to provide results of Moldflow with cooling computation of the modified part design and demonstrate the effect of the placement, shape and dimensions of the ribs. For the purpose of light distribution simulations, several variants of a simplified model were created and the results compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička