Přejít k obsahu


Vektorová pulzně šířková modulace pro 4-fázový napěťový střídač

Citace:
GLASBERGER, T. Vektorová pulzně šířková modulace pro 4-fázový napěťový střídač. In Elektrotechnika a informatika 2006. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 17-20. ISBN: 80-7043-473-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Space vector pulse width modulation for four-leg voltage source inverter
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Glasberger
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá třírozměrnou vektorovou modulací, která se používá pro řízení 4-fázových měničů, např. 4-fázového napěťového střídače. Tato modulace nevyužívá Clarkovu transformaci, potřebné veličiny jsou počítány přímo souřadném systému abc.
Abstrakt EN: This paper deals description of the three-dimensional space vector pulse width modulation which is used for control of the four-leg power converters, for example four-leg voltage source inverters. This technique of modulation does not use the known Clarke’s transformation between the three phase system and the dq0 coordinates. The requested quantities for the modulation are calculated directly in the three phase system abc.
Klíčová slova

Zpět

Patička