Přejít k obsahu


Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic beam

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic beam. In Computational mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 41-48. ISBN: 80-7043-477-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic beam
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Vítězslav Adámek , František Valeš
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá vyšetřováním vlnových jevů v tenkém viskoelastickém nosníku vyvolaných příčným nestacionárním buzením. Pomocí Timošenkovy teorie nosníků jsou odvozeny a prezentovány funkce popisující časoprostorové rozložení průhybu a úhlu natočení nosníku. Po vyčíslení těchto vztahů pomocí symbolických funkcí systému Matlab je provedena numerická simulace řešeného problému. Numerický model byl vytvořen v konečnoprvkovém systému MSC.MARC. Na závěr práce je provedeno porovnání získaných výsledků a jejich diskuse.
Abstrakt EN: This work concerns the investigation of wave phenomena in a thin viscoelastic beam caused by a transverse non-stationary loading. Using the Timoshenko beam theory, the analytical solution is derived and functions representing spatio-temporal distribution of deflection and deflection angle are presented. After the evaluation of analytical solution using symbolic functions of the Matlab, the numerical simulation of problem solved is performed. The numerical model is created in FE software MSC.MARC. As the conclusion of this paper both results are compared and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička