Přejít k obsahu


Vznik a vývoj státu (komplementární studie)

Citace:
KNOLL, V. Vznik a vývoj státu (komplementární studie). In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 347-378. ISBN: 80-86898-98-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Rise and Development of State (Complementary Studies)
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Kapitola podává komplexně vývoj státu od předstátní společnosti po moderní stát.
Abstrakt EN: The chapters brings complex state development from pre-state society to modern state.
Klíčová slova

Zpět

Patička