Přejít k obsahu


Provozování fotovoltaických systémů v Plzni

Citace:
BĚLÍK, M. Provozování fotovoltaických systémů v Plzni. In 2. Česká fotovoltaická konference. Brno: Ministerstvo životního prostředí, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-239-7361-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Photovoltaic systems service in Pilsen
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí
Autoři: Milan Bělík
Abstrakt CZ: Základní experimenty týkající se využitelnosti solární energie v Plzni probíhaly nejprve ve spolupráci s Informačním centrem ZČE v součinosti s jejich demonstračním systémem pro ohřev TUV. Dalším měření následovala po zahájení provozu 20 kW fotovoltaického systému na nové budově FEL.Experimentální část systemu umožnuje měření všech důležitých veličin popisujících meteorologické podmínky a činnost systému. Záznam stejnosměrných a střídavých veličin je doplněn spektrální analýzou složek fázových proudů a napětí v místě připojení do sítě. Kromě pasivního monitorování umožnuje systém aktivní experimenty s využitím programovatelného trackeru. Část výsledku z prováděných měření lze interpretovat pouze pro tuto instalaci, ale většinu lze zobecnit pro celou lokalitu města Plzně.
Abstrakt EN: Basic experiments about influence of basic meteororlogical value to proposition of photovoltaic arrays were executed at first on demonstration system fo water heating. Next experiments were processed after instalation of 20 kWp photovoltaic system mouted on the roof of new building of Faculty of Electroengineering in Pilsen. Fourier analysis ofcurrent and voltage components in each phase. The systems supports active experiments using programable tracker except only passive monitoring. The results can be interpreted only for this instalation but part of them can be generatized for the whole locality of city of Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička